Magnetostymulacja

Przewodniki elektryczne, w których płynie zmienny prąd (strumień elektronów) są źródłem zmiennych (pulsujących) pól elektromagnetycznych – w ten sposób ruch elektronów zawartych w wirującym jądrze Ziemi jest źródłem ziemskiego pola magnetycznego. 

Fale Schumanna :

 • fale elektromagnetyczne powstające między Ziemią a jonosferą przy niskich i ultraniskich częstotliwościach.
 • zostały odkryte w latach 50 tych XX wieku.
 • Ich częstotliwość wynosiła wówczas 7,83 Hz, czyli tyle co częstotliwość drgań Ziemi.
 • natężenie pola ziemskiego wynosi 130 V/m
 • Na częstotliwości 7,83 Hz znajduje się naturalna granica snu i czuwania.
 • To specyficzne promieniowanie wykazuje wiele podobieństw do częstotliwości emitowanych przez ludzki mózg.
 • W tym paśmie, poprzez pole elektromagnetyczne każdy żywy organizm wchodzi w rezonans z Ziemią (rezonans Schumanna).
 • Brak tego elementu powoduje szereg problemów fizjologicznych i psychicznych.

Niekorzystny wpływ braku polamagnetycznego Ziemi na astronautów

 • Zarówno Rosjanie jak i Amerykanie prowadzą badania nad zabezpieczeniem astronautów przed szkodliwymi skutkami braku pola magnetycznego Ziemi,
 • skutki braku pola Ziemi u astronautów; ciężka depresja, desynchronizacja rytmów dobowych, osteoporoza, dezorientacja i osłabienie mięśni.
 • Na zlecenie NASA prowadzone doświadczenia na myszach wykazały, że zwierzęta ginęły po kilku tygodniach pozbawienia dostępu do ziemskiego pola magnetycznego, natomiast jeśli pole magnetyczne istniało, nawet na krótki czas, myszy żyły znacznie dłużej
 • Podczas lotów kosmicznych konieczne jest stosowanie suplementacji pola magnetycznego przy użyciu generatorów impulsowego pola elektromagnetycznego o specyficznie dobranych parametrach.
 • Od 2000 lat ziemskie pole magnetyczne słabnie. W ciągu ostatnich 500 lat Ziemia straciła 50% swojego naturalnego potencjału magnetycznego, co naraża nas m. in. na zwiększone dawki promieniowania kosmicznego.

Wpływ pól o niskich natężeniach na organizmy

 • Rober O’Becker dowiódł że nie jest możliwe końcowe różnicowanie się komórek bez udziału niezwykle małych pół elektromagnetycznych.
 • W 1982 r William Ross Adey odkrył że system biologiczny reaguje na specyficzne częstotliwości i fal o ściśle określonym, ultrasłabym zakresie intensywności.

Maszyna Rife’a

W latach 30 tych XX wieku Amerykanin Royal Raymond Rife (1888-wz 1971) opracował biofizyczną terapię częstotliwościową do niszczenia wirusów i bakterii dzięki odkryciu istnienia tzw naturalnej, rezonansowej częstotliwości wszelkich obiektów żywych (inaczej prędkość śmiertelnych oscylacji Mortal Oscillatory Rate – MOR). Zbudował także odpowiednie urządzenie zwane później maszyną Rife’a.  Miał leczyć wiele chorób poprzez niszczenie patogenów z pomocą fal radiowych dostrojonych na odpowiednią częstotliwość.

Piezoelektryczność kości

 • Piezoelektryczność – zdolność niektórych materiałów do przekształcania naprężania mechanicznego na energię elektryczną.
 • W 1957 fizyk Eichi Fukada oraz ortopeda Iwao Yasuada udowodnili piezoelekryczność kości i opisali procesy elektromechaniczne wzrostu i różnicowania się kości podczas gojenia się złamań.
 • Niezależnie od Japończyków, Amerykanin Andy Basset wykazał piezoektryczność kości polegającą na wzbudzaniu się niewielkich ładunków ujemnych podczas podczas nacisku mechanicznego oraz ładunków dodatnich podczas zmniejszania nacisku.
 • Okazało się że niewielkie ładunki elektryczne sterują wzrostem kości. Obciążenia mechaniczne przekształcają się w impulsy elektryczne gwarantujące odbudowę mikrostruktur kostnych.
 • Tylko właściwe obciążenie mechaniczne gwarantuje ukształtowanie prawidłowej struktury morfologicznej, dlatego tak ważne jest umiarkowane uprawianie sportu.

Częstotliwość rezonansowa

 • jest to naturalna częstotliwość jaką posiada każdy układ, również orgaznizmy żywe.
 • Chory organ ma zmniejszoną częstotliwość drgań w porównaniu z narządem zdrowym.
 • Dochodzi wtedy do blokowania transferu energii i sygnałów magnetycznych niezbędnych do niezakłóconego obiegu informacji w organizmie
 • Terapia polega na “naprawieniu” zniekształconej częstotliwości poprzez “nastrojenie” organizmu przy użyciu sygnałów wzorcowych z nadajnika technicznego.
 • Podobnie stymuluje się pracę serca przy użyciu rozrusznika.

Przywracanie zdrowia w informacyjnym modelu terapeutycznym polega na:

 • skasowaniu magnetycznej informacji o chorobie
 • nagranie nowej, prawidłowej informacji o magnetycznym ukierunkowaniu krwi, prawidłowej polaryzacji komórek, właściwym stanie napięcia ich powierzchni itd

Wg prof Sedlaka na organizm można wpływać leczniczo przez 3 wejścia:

 • wejście chemiczne – odpowiada za przemiany metaboliczne, zaliczamy tutaj odżywianie, picie wody wysokiej jakości, leki, zioła, suplementy,
 • wejście mechaniczne – przetwarza energię mechaniczną na elektryczną. Tak działają: masaże, masaże dźwiękiem (muzykoterapia), akupresura, akupunktura
 • wejście elektromagnetyczne – organizm pod wpływem pól magnetycznych, elektrycznych i temperatury zmienia profil elektronowy organizmu. Tak działa: światłoterapia, magnetoterapia, magnetostymulacja (magnetorelaksacja), terapia fal milimetrowych, terapia dźwiękiem
 • Działanie terapeutyczne uwzględniając te 3 wejścia umożliwiają skuteczne leczenie przyczyn i objawów chorób.

Potencjał spoczynkowy komórek

 • Komórki funkcjonują prawidłowo, jeśli napięcie na ich błonach wynosi od -70mV do -90 mV.
 • Wnętrze komórki jest naładowane ujemnie, w stosunku do płynu międzykomórkowego
 • Jeżeli potencjał błony jest poprawny – jest wtedy zachowany jest prawidłowy kształt komórki.
 • Jeżeli napięcie błonowe jest nieprawidłowe – komórka jest zdeformowana.
 • Obniżenie tej ujemnej wartości o zaledwie 10 mV zaburza metabolizm powodując niewydolność.
 • Potencjał błonowy -40mV – jest charakterystyczny dla zmian reumatycznych
 • Potencjał od-15- do -20mV – jest charakterystyczny dla komórek otaczających zmiany nowotworowe
 • Komórki nowotworowe mają ok 30% wyższy potencjał niż komórki normalne
 • w komórkach nowotworowych wzrastają również poziomy krzemu i glutationu, jednocześnie niebezpiecznie malejąc w komórakach zdrowych.

Magnetostymulacja

 • przeciwdziała zakłóceniom normalizując napięcie błonowe, w wyniku czego zostaje przywrócona równowaga wszelkich procesów.
 • Urządzenia do magnetostymulacji wytwarzają pulsacyjne pola magnetyczne o bardzo niskich wartościach indukcji, niewielkich częstotliwościach (do 30 Hz) i szerokopasmowym sygnale.
 • W magnetostymulacji rezygnujemy ze stosowania wysokich natężeń rzędu miltesli (stosowanych w magnetoterapii), na korzyść natężeń rzędu mikrotesli.

Przeciwwskazania do magnetoterapii:

 • ciąża
 • implanty metalowe
 • rozruszniki serca
 • nadwrażliwość organizmu na aplikowane pola

Ciekawostki:

 • Pole magnetyczne serca wynosi 10 do -10 T (tesli)
 • a mózgu 10 do – 13 T
 • Telomeraza jest enzymem, który zmniejsza skracanie się telomerów przy każdym podziale DNA, powodujące starzenie się organizmu.
 • Poziom telomerazy jest większy w stanie relaksu, a depresja i przewlekły stres powoduje skracanie się telomerów.

Wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie biorę odpowiedzialności za zastosowanie opisanych tu terapii. Nie udzielam porad zdrowotnych.

źródła:

 • Magnetostymulacja i magnetorelaksacja – źródło witalności organizmu – Janusz Dąbrowski
Written By
More from Ola

Czarnuszka siewna

Czarnuszka siewna (Nigella sativa) z rodz jasktrowatych (Ranunculaceae): olejek czarnuszkowy zawierający 2%...
Read More

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *