Muzeum Przyrodniczne we Wrocławiu – Gąbki i koralowce (9)