Nietypowe grzyby jadalne – łuskowiec jeleni i grzyb o zapachu surowego ciasta mącznego – bruzdniczek największy (3)