Owoców kosze i sny jesienne pachnące wrzosem.. (14)