Owoców kosze i sny jesienne pachnące wrzosem.. (18)