β- bisabolen

Copaiba

Kopaiwa, kopaiba (Copaifera)  Copaifera officinalis Copaifera langsdorffii zimozielone drzewa dostarczające oleożywicy, z której można wydestylować aromatyczny olejek copaiba żywica olejową o kolorze od złotożółtego…