buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium)