cyprysowate (Cupressaceae)

Żywotnikowiec japoński

Żywotnikowiec japoński (Thujopsis dolabrata)  nadklasa :nagonasienne (Gymnospermae) klasa:  (Pinopsida) Bardzo ciekawa roślina, której pędy wyglądają, jakby były … plastkowe!!! – są one szerokie, spłaszczone,…