czystek (Cistus)

Czystek

W Hiszpanii spotkaliśmy 2 gatunki czystka (Cistus). Należą one do rodziny czystkowatych (Cistaceae), podobnie jak posłonek (Helianthemum).