drzewo balsamowe (woniawiec toluański Myroxylon balsamum Myroxylon toluiferum)