Słonaczek – solowiec – kolczykowiec słonaczek- solankowiec (Artemia salina)