Teoria metaboliczna raka

Do tej pory najbardziej popularną teorią wyjaśniającą powstawanie nowotworów była teoria mutacji somatycznych, która jak przyczynę raka wskazywała kaskadę mutacji w komórkach.

Dziś zajmiemy się nową starą teorią metaboliczną, która w pewnych miejscach zazębia się z teorią mutacji somatycznych i jej nie zaprzecza, kładzie jednak nacisk na zmiany metaboliczne w komórkach nowotworowych.

Teoria metaboliczna:

  • przyczyną nowotworów są uszkodzone mitochondria i zmieniony metabolizm w komórkach nowotworowych
  • pobranie jądra komórkowego z komórki nowotworowej i przeniesienie go do pozbawionej jądra zdrowej komórki – nie powoduje nowotworzenia, natomiast zdrowe jądro przeszczepione do chorej cytoplazmy zawierającej chore mitochondria (po uprzednim usunieciu chorego jądra) – powoduje powstawanie guzów. Z tych eksperymentów wynika fakt, iż  uszkodzone mitochondria powują raka, a nie uszkodzone jądro komórkowe z DNA i genami
  • uszkodzenia w mitochondriach prowadzą do mutacji
  • nowotwór potrzebuje dużej ilości glukozy
  • komórki nowotworowe zawierają znacznie mniej mitochondrow, lub posiadają mitochondria, które uległy uszkodzeniu

Sposoby leczenia oparte na teorii metabolicznej:

Wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie biorę odpowiedzialności za zastosowanie opisanych tu terapii.

źródla:

  • Rak -“Nowe metaboliczne podejście – Travis Christofferson, MS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *