Wielkopolski Park Narodowy

Glinianki z wieżą widokową w Mosinie

Charakterystyczną cechą Wielkopolskiego Parku Narodowego jest ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego rzeźba terenu z licznymi jeziorami rynnowymi np Jezioro Góreckie oraz Kociołek, kemami oraz ozami.

Kemy – pagórki dochodzące do kilku m wysokości , będące efektem osadzenia się materiału kamienego i żwirowego w obrębie szczelin lądolodu. Zazwyczaj mająokrągły lub podłużny kształt i są w Polsce najczęściej spotykane w obrębie pojezierzy.

Ozy – podłużne wzniesienia dochodzące nawet do kilkudziesięciu kilometrów, powstałe na obszarze dawnych rzek płynacych w tunelu pod powierzchnią lodowca. Mają przebieg podobny dpo rynien i zbudowane są ze żwirów i piasków niesionych przez rzekę. Są podobne do nasypów kolejowych. Najdłuższym ozem w Polsce jest 37-kilometrowy Oz Bukowsko-Mosiński, częściowo znajdujący się na terenie parku.

Jezioro Góreckie – jedno z najpiękniejszych na terenie parku jezior rynnowych.  To zalana wodą, polodowcowa rynna w kształcie litery L. Charakteryzuje sie słabo rozwiniętą linią brzegową.  Brzegi ma wysokie i strome, a a wąski pas trzcin świadczy o szybkim opadaniu dna. Jest to najgłębsze jezioro na terenie parku – głębokośc wynosi ok 17m. Z brzegu można dostrzec Wyspę Zamkową z ruinami XIX- wiecznego zamku. Wyspa jest niedostępna ze względu na ochronę rezerwatową.

źródło:

  • Paki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce – nawigator turystyczny Carta Blanca
  • Polskie Parki Narodowe – przewodnik Pascal’a

11.08.2018

Written By
More from Ola

Ostróżki i ostróżeczki, Staphysagria

Ostróżeczki i ostróżki należą do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae): W homeopatii stosuje sie lek...
Read More

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *