Muzeum Przyrodniczne we Wrocławiu – Gąbki i koralowce (16)