Muzeum Przyrodniczne we Wrocławiu – Gąbki i koralowce (7)