urodlin trójłatkowy Asymina trójklapowa banan preriowy) (Asimina triloba)