wilczomlecz nadobny –  poinsecja nadobna – gwiazda betlejemska (Euphorbia pulcherrima